Plast gir håp - The Body Shop
Livsstil

Plast gir håp!

Visste du at det havner 15 tonn plast i havet hvert minutt? Det tilsvarer 8 millioner tonn i året. Plast er i ferd med å bli et av vår tids største og mest fatale miljøproblemer. Den dreper store mengder fisker, fugler og sjøpattedyr og forsøpler naturen vår.

The Body Shop tar grep

9. mai i år lanserte The Body Shop verdens første resirkulerte plast gjennom solidarisk handel fra Bengaluru i India. Initiativet fremhever den mindre kjente delen av plastkrisen, nemlig hvordan den påvirker menneskene. The Body Shop ønsker å kjempe for mer enn plastforurensing av naturen, de ønsker også å drive sosiale endringer og hjelpe til med å styrke og hjelpe mennesker samtidig.

Mangler avfallshåndtering

I dag lever over tre milliarder mennesker uten formell avfallshåndtering. Det er nesten halvparten av jordens befolkning! Dette har gitt opphav til en uformell avfallsøkonomi. I 2015 sank prisen søppelplukkerne fikk for plasten de samlet inn med hele 60%. Nå har prisen sunket enda mer.

Noen av verdens mest marginaliserte mennesker velger å plukke ubehandlet avfall som et desperat forsøk på å overleve. Disse søppelplukkerne er ofte kvinner som lever under fattigdomsgrensen, utstøtt av samfunnet og med forferdelige arbeidsforhold.

Plast samlere i India

De usynlige heltene

Det er disse fattige og lite synlige menneskene som sørger for å begrense de enorme mengdene plastavfall som havner i havnene våre og dreper dyrelivet vårt. Dette er ekte helter! The Body Shop ønsker derfor å håndtere plastkrisen på en annerledes måte.

Å gå helt bort fra plast er ikke svaret. Dersom plasten brukes forsvarlig kan den faktisk være bærekraftig.

Derfor ønsker The Body Shop å bruke resirkulert plast i sin emballasje, for å bidra til å forandre liv.

Plast samlere i India

Bedrer levevilkårene

Gjennom handelen med The Body Shop og ved hjelp av resirkulert plast fra Bengaluru i India får menneskene som er avhengige av å plukke søppel for å overleve muligheten til en lønn å leve av, bedre arbeidsforhold, sanitærforhold og anerkjennelsen de fortjener. Disse søppelplukkerne består stort sett av dialiter. Det er den laveste sosiale gruppen i Indias kastesystem og er dermed sårbare for diskriminering, dårlige levekår og arbeidsforhold, og et uforutsigbart betalingssystem for plasten de samler inn.

Resirkulert plast

The Body Shop har begynt å bruke resirkulert plast i sine 250 ml sjampo og balsamflasker. Flaskene inneholder 100% resirkulert plast. 15% av dette er resirkulert plast fra deres solidarisk handelsprogram, Community Trade, og resten er resirkulert plast fra europeiske kilder. Ambisjonen til The Body Shop er å ta i bruk mer og mer Community Trade resirkulert plast. Innen tre år skal de kjøpe over 900 tonn plast og bidra til å myndiggjøre 2500 søppelplukkere i Bengaluru.

The Body Shop ønsker å hjelpe og styrke mennesker, spesielt kvinner, og samtidig beskytte planeten vår. Deres nye partnerskap med Plastic for Change og andre partnere vil ikke bare hjelpe og støtte søppeplukkerne, men også markere plast som en verdifull, fornybar ressurs når det brukes ansvarlig.

 


Skrevet av: Celine Strand Zürcher
Kilder:

x